© 2019  MUDr. Jana Neuwirthová, Ph.D.

Jako lékaři denně poznáváme vliv životního stylu nejen na vývoj obezity a únavového syndromu, ale i na častější infekce, nádory, autoimunitní poruchy, kardiovaskulární onemocnění a neurodegeneraci.

Nalézáme u  všech z nich jedno skryté společné pojítko

a tím je chronický zánět.

Současná medicína se musí maximálně soustředit na řešení následků

a nezbývá jí dostatečný prostor na prevenci, tedy na odstranění příčin.

Pokud se však neodstraní příčina, léčba je pouze odstraňováním následků, což nevede k trvalému vyléčení.

 

V současné době jsem autorkou přes 60 publikací v odborných časopisech i knihách, a budu se nadále snažit veřejnost i lékaře přesvědčit o nutnosti změny životního stylu a vést je k pochopení skryté podstaty a společného pojítka mnoha onemocnění.

"Řešme příčiny,

a pak nebudeme muset bojovat s následky."

   MUDr. Jana Neuwirthová, Ph.D.

 

atestace a nádstavbová atestace z lékařských oborů:

  • Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (2011)

  • Klinická výživa a intenzivní metabolická péče (2015)

témata mnou realizovaného výzkumu:

  • Skrytý nedostatek zinku, vznikající v naší populaci vlivem alkoholismu, urychluje vývoj nádorů polykacích cest​ (2016-2018)

  • Pooperační hojení ran lze ovlivnit pomocí imunonutrice​ (2016-2018)

  • Mutace v signálních cestách nádorových buněk mohou snížit odpověď na biologickou léčbu karcinomů hlavy a krku (2006-2012)